Recerca2018-11-26T11:35:56+01:00

El Departament Científic Biologia-Sanitat aplega més de 1930 persones dins de 28 estructures de recerca i 5 plataformes tecnològiques o de servei.

Disciplines : Biologia; Biotecnologies; Medicina; Farmacologia; Fisiologia; Odontologia.

Paraules clau : Càncer; Genètica; Epigenètica; Infectologia; Medicina Experimental i Regenerativa; Neurociències

Difusió: L’excel·lència en matèria de recerca de les estructures en el si del  Departament Científic Biologia-Sanitat es mesurada pels nombrosos  ERC obtinguts en l’últim contracte i per l’index elevat de publicacions que fa de la Universitat de Montpellier una de les primeres universitats de França en biologia fonamental. Alberga molts equips ATIP/AVENIR. També alberga el Labex (laboratori d’excel·lència) regional EpiGenMed,  Labex MAbImprove (associació amb la Universitat de Tours) i un Centre de Recerca Intégrat sobre el Càncer (SIRIC), I participa en distints Labex o infraestructures nacionals. El Departament Científic Biologia-Sanitat de la Universitat de Montpeller I les seves estructures de recerca formen part del Pol BioSanitat RABELAIS, el qual aplega les Universitats I Hospitals Universitaris de Montpeller i Nimes així com l’Institut regional de Càncer de Montpeller.

Recerca

El Departament Científic Biologia-Sanitat aplega més de 1930 persones dins de 28 estructures de recerca i 5 plataformes tecnològiques o de servei.

Disciplines : Biologia; Biotecnologies; Medicina; Farmacologia; Fisiologia; Odontologia.

Paraules clau : Càncer; Genètica; Epigenètica; Infectologia; Medicina Experimental i Regenerativa; Neurociències

Difusió: L’excel·lència en matèria de recerca de les estructures en el si del  Departament Científic Biologia-Sanitat es mesurada pels nombrosos  ERC obtinguts en l’últim contracte i per l’index elevat de publicacions que fa de la Universitat de Montpellier una de les primeres universitats de França en biologia fonamental. Alberga molts equips ATIP/AVENIR. També alberga el Labex (laboratori d’excel·lència) regional EpiGenMed,  Labex MAbImprove (associació amb la Universitat de Tours) i un Centre de Recerca Intégrat sobre el Càncer (SIRIC), I participa en distints Labex o infraestructures nacionals. El Departament Científic Biologia-Sanitat de la Universitat de Montpeller I les seves estructures de recerca formen part del Pol BioSanitat RABELAIS, el qual aplega les Universitats I Hospitals Universitaris de Montpeller i Nimes així com l’Institut regional de Càncer de Montpeller.

Go to Top