El Departament Científic Biologia-Sanitat aplega més de 1930 persones entre les quals 338 professors universitaris, 435 investigadors, 204  “altres” (associats mèdics…), 116 administratius, 464 enginyers, més de 280 doctorands i 100 investigadors postdoctorals. El Departament ofereix formació inicial i continua completa adaptada als distints nivells de perícia.

L’oferta formativa abraça distints nivells des de 2 anys després de la selectivitat (DUT) fins a 8 anys (Doctorat), passant pel grau (3 anys), el Màster (5 anys), el Diploma nacional en Farmàcia, Odontologia o Medicina I el  Diploma d’enginyer (5 anys). El Departament Científic Biologia-Sanitat aplega sis Unitats de Formació I Recerca i dues Escoles Doctorales: