BENVINGUTS A LA WEB DEL DEPARTAMENT CIENTÍFIC BIOLOGIA-SANITAT   

El Departament Científic Biologia-Sanitat és un component de la Universitat de Montpellier encarregat de coordinar la recerca i enfortir la relació entre recerca i formació dins l’àmbit de la Biologia-Sanitat.

El Departament Científic Biologia-Sanitat aplega 28 estructures de recerca i 5 plataformes tecnològiques o de serveis. La recerca desenvolupada en el si d’aquestes estructures abraça totes les disciplines de la biologia com les biotecnologies, la medicina, la farmacologia, la fisiologia i l’odontologia al voltant d’eixos temàtics forts com el càncer, la genètica, l’epigenètica, la infectologia, la medicina experimental i regenerativa i les neurociències.

Les missions del Departament Científic Biologia-Sanitat són:

  • Contribuir dins l’àmbit científic de la Biologia-Sanitat a elaborar, concretar i seguir l’estratègia de la universitat així com a reflexionar de forma prospectiva
  • Representar les estructures de recerca davant instàncies universitàries
  • Contribuir a coordinar i animar les estructures de recerca que aplega
  • Contribuir a coordinar la política d’equipament científic així com a mutualitzar equipaments i estructures de recerca agrupades
  • Coordinar les respostes a crides a projectes aplegant algunes estructures de recerca.

Director del departament: Jean-Yves LE GUENNEC, professor catedràtic d’universitat – Secretària administrativa: Magali FAYOL-CHASTAING